Hvorfor bli god på Facebook?

Facebook er uten tvil det største sosiale mediet i Norge, med over 3,5 millioner profiler og tilnærmet like andeler i hver aldersgruppe – er det en stor sannsynlighet for at bedriften din møter markedet sitt der.

}

Lesetid: 3 minutter

For unge, voksne og gamle, Facebook er for alle! Nye personer strømmer stadig til Facebook og kanalen øker med antall bruker hvert kvartal. Facebook er den eneste kanalen i Norge som har tilnærmet like andeler i hver aldersgruppe (tall hentet fra Ipsos), dette forteller oss at Facebook i aller høyeste grad er en aktuell kanal for alle generasjoner.

Vi bruker det forskjellig.

Det har vært en økt trend blant den yngre generasjoner å «ikke være på Facebook», dette er generasjonene som har fått være med på utviklingen gjennom årene, og mange har fått gå den harde skole i «nettvett». Facebook har 84% aktive brukere hver dag, dette virker motsigende fra utsagnet om å «ikke være på Facebook». Det handler nemlig om at vi bruker det forskjellig. Mens den eldre generasjonen elsker å dele fra andres innlegg, egne bilder og små oppdateringer fra siste utflukt, velger de yngre å oppføre seg som observatorer. De velger konsekvent og ikke dele eller publisere statusoppdateringer, nettopp for å være mest mulig usynlige.

Slik engasjerer Facebook nå:
– Video i Watch
– Grupper på Facebook
– Artikkel/nyhet
– Tagge en venn eller dele et innlegg i Messenger

Storebror.

Facebook er eier av Instagram og Messenger, som tilsvarer to av de tre største sosiale mediene i Norge (Facebook, Snapchat og Instagram). Siste statistikk viser også at så mye som 49% av befolkningen bruker Messenger daglig – SMS er for mange nå kun brukt ved formaliteter, mens Messenger er forbeholdt venner og familie.

Så hvorfor skal man bli god på Facebook?
Facebook dekker et stort marked, her kan du møte markedet ditt og det er ingen tvil om at annonseverktøyet er i sin helt egen klasse!

Facebook Business Manager.

Annonseverktøyet til Facebook er stadig i utvikling og i 2015 ble det utarbeidet en helt egen annonsetracker tilknyttet Facebooks annonser; en Facebook piksel. Pikselen konfigureres og integreres i nettsiden som du ønsker å øke trafikk til, den gir deg kontroll på annonsekronene og gjør at annonsene til Facebook leverer bedre, noe som igjen bidrar til mer kostnadseffektive annonser for bedriften.

Når man lager annonser i Facebook Business Manager kan man tilpasse bilder og videoer til ulike formater. Annonsene blir synlige, ikke bare i alle Facebooks ulike kanaler, men også på Instagram, Messenger og i Audience Network.

Med dette i tankene; blir du god på Facebook er dekningen av dine aktiviteter så god at briljerer du her, så vil du tjene på det!