Google annonsering?

Sørg for at dine produkter & tjenester er synlig og klikkbare i øyeblikket.

Google annonsering er omfattende, men dreier seg hovedsakelig om søk. Folk «googler» seg til svar. Med Google annonser kan du både være synlig i søkemotoren, shopping annonser, på nettaviser og på YouTube.

Hvorfor bør du annonsere på Google?

Alt starter med et søk. Det er derfor viktig å være synlig på ulike søketermer som viser hva dere kan løse for kundene. Noen er veldig «varme» når de Googler og går rett i kjøpemodus. Det er typisk i søks- og shopping kampanjer. En kan også minne folk på tjenester og produkter med de litt mer visuelle kampanjene i nettaviser og lignende.

Hva vi gjør for deg

Ved å inngå et samarbeid med oss vil du kunne få hjelp fra våre Google eksperter. Vi kommer med anbefalinger på både kampanjer, grafiske annonser og hvordan du skal bli synlig for dine kunder. I forkant blir vi enige om hvilket produkt eller tjeneste du ønsker å legge vekt på, men vi tar også analyser i forkant og underveis. Vi følger med på trendene og endrer annonser deretter.

Vi ser en god effekt når vi annonserer på Google og i sosiale medier. Vi har derfor en fastpris på dette som dere kan lese mer om her. Dersom du vil starte der intensjonen er høy hos kundene anbefaler vi Google-fastpakke!

Spør oss om fastprisen og book et gratis møte!