Ektvedt

Tryggere trafikk med animasjon

Case

Ektvedt AS ønsket å formidle viktig informasjon om blindsoner på lastebiler til barn og unge på en engasjerende måte. Dette var et viktig initiativ for å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet og skape en tryggere trafikkultur.

Brief

Ektvedt AS er et anerkjent maskinentreprenørfirma basert i Vestfold. De har en stor portefølje med små og store prosjekter som spenner over hele Østlandsområdet. Med sin ekspertise innen maskiner og lastebiler er de godt klar over betydningen av trafikksikkerhet. Derfor ønsket de å ta et proaktivt skritt for å utdanne barn og unge om de potensielle farer som kan oppstå i trafikken når det gjelder lastebilers blindsoner.

Løsning

For å imøtekomme Ektvedt AS sitt behov for å engasjere barn og unge i en viktig trafikksikkerhetskampanje, utviklet vi en animasjonsfilm. Animasjon var det beste verktøyet for å nå ut til dette publikumet, da det har en god appell til yngre seere.

Vår prosess begynte med utarbeidelse av en storyboard, som fungerte som rammeverket for filmens budskap. Deretter skapte våre grafiske designere levende og visuelt engasjerende illustrasjoner som støttet opp om temaet.

Når historien og illustrasjonene var klar, gikk vi over til fasen med animasjon og lydlegging.

Resultatet er en animasjonsfilm som informerer barn og unge til å forstå viktigheten av å være oppmerksomme på lastebilers blindsoner i trafikken. Vi er stolte av å ha vært en del av dette prosjektet og ser frem til å bidra til en tryggere fremtid på veiene.