Oseberg Solutions & Norrøna

Kundereferansefilm

Case

Oseberg Solutions ønsket å skape en engasjerende kundereferansefilm som ville belyse deres arbeid og samarbeid med Norrøna. Filmen skulle gi et innblikk hva Oseberg hadde levert, samt fremheve partnerskapet mellom Oseberg Solutions og Norrøna.

Brief

Oseberg Solutions er en ledende leverandør av komplette forretningsløsninger og rådgivning som øker effektiviteten i bedrifter. Spesialisert i levering og implementering av Dynamics 365 Business Central, er Oseberg Solutions en anerkjent Microsoft Gold Certified ERP Partner.
Løsning
Viktigheten av å presentere sterke kundereferanser gjennom video kan ikke undervurderes. Det gir muligheten til å vise frem kundene og samtidig vise hvordan Oseberg Solutions har bidratt til å effektivisere deres drift. Denne kombinasjonen har en positiv synergieffekt, både for styrkingen av Oseberg Solutions og kunden sitt omdømme, og for å tiltrekke nye kunder innenfor samme bransje.

Hovedfokuset var på en hovedfilm i 16:9-format, som ga en oversikt over samarbeidet mellom Oseberg Solutions og Norrøna. For å øke rekkevidden og effektiviteten i markedsføringen, lagde vi også kortere snutter i alternative formater som 4:5 og 9:16. Dette gjorde det mulig å optimalisere markedsføringen på sosiale medier og nå ut til ulike målgrupper på en mer skreddersydd måte.

Gjennom denne kundereferansefilmen og tilhørende snutter, har Oseberg Solutions ikke bare delt sitt samarbeid med Norrøna, men har også satt et sterkt avtrykk i netthandelsbransjen. Dette viser at de ikke bare er en kompetent løsningsleverandør, men også en verdifull samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å oppnå suksess i varehandel på nett.