Olaf B. Terjesen

Over 70 år som bedrift.

Case

En av Vestfolds hjørnesteinsbedrifter, Olaf B. Terjesen, ble stiftet i 1952. Et 70-årsjubileum som dette fortjener noe mer enn en bløtkake.

Brief

Som så mange andre håndverksbedrifter på 50-tallet ble firmaet drevet fra en garasje. For Olaf B. Terjesen sin del befant denne garasjen seg i Tegelverksveien på Teie. Den gangen syklet rørleggeren rundt til de ulike oppdragene, og det kunne ta en hel dag å skifte en kran på Tjøme.

70 år senere er hverdagen annerledes, men verdiene og kunnskapen er den samme. Dette fortjener en feiring.

Sluttprodukt

Vi lagde en jubileumsfilm som har fokus på de ansatte – de viktigste ressursene i selskapet. Vi i Klikkbar har stått for alt fra A til Å i denne produksjonen. Alt fra film og drone, til manus og musikk.

Gratulerer med 70 år!