Tunsberg Mathus

44 prosent økt omsetning.

Case

Tunsberg Mathus og Midtløkken Catering ønsket større synlighet på digitale flater, samt å rette fokus på catering og mat til bedrifter. Siden bedriften bare består av kokker, visste de at dette var en oppgave de ville outsource.

Brief

Under pandemien ble veien til som vi gikk og de kan nå gladelig fortelle at bedriften har økt sin omsetning med 44% første halvdel 2022, sammenlignet med samme tid, forrige normalår, 2019.

Løsning

Vårt mål var å gjøre folk sultne og fristet til å spise maten de ser.

Første steg ble innholdsproduksjon, samt å produsere bilder, video og design. Alt dette er verdifullt for kunden i lang tid fremover.

Kampanjen besto av flere annonser hvor vi benyttet ulike bildekaruseller og videoer, rettet mot de ulike målgruppene i bedrift- og privatmarkedet. I tillegg til innholdet spiller tekst en stor rolle i annonsebildet for å nå riktige brukere.