Olaf B. Terjesen

Vestfolds største rørleggerbedrift.

Case

Olaf B. Terjesen er ikke som 70-åringer flest. De har høyt fokus på det digitale og ønsket en moderne nettside som snakket til både bedrift- og privatmarkedet.

Brief

Nettsiden skulle gjenspeile alle bedriftens tjenester, samt gjøre det enkelt for brukerne å ta kontakt eller be om befaring via nettsiden. Videre var det viktig å vise frem historien og referanser for potensielle nye kunder.

Løsning

Olaf B. Terjesen sin nye nettside ble bygget opp av flere undersider og mye informasjon, nettopp fordi de snakker til flere markeder og interessenter på samme plattform. Det ble derfor viktig å utforme nettsiden så intuitiv som mulig ved hjelp av design, farger og tekst.

Det ble utarbeidet en kontaktside med tilhørende skjema. Her kan brukerne laste opp vedlegg direkte i skjemaet, slik at det deretter er enklere for Olaf B. Terjesen å estimere oppdrag med tilhørende pristilbud.

Bilder og video gjør det enkelt for interessenter å ta seg igjennom informasjonen på siden.

→ Besøk nettsiden her.