Facebook er uten tvil det største sosiale mediet i Norge, med over 3,5 millioner profiler og tilnærmet like andeler i hver aldersgruppe – er det en stor sannsynlighet for at bedriften din møter markedet sitt der. For unge, voksne og gamle, Facebook er for alle! Nye personer strømmer stadig til Facebook og kanalen øker med antall bruker hvert kvartal. Facebook er den eneste kanalen i Norge som har tilnærmet like andeler i hver aldersgruppe (tall hentet fra Ipsos), dette forteller oss at Facebook i aller høyeste grad er en aktuell kanal for alle generasjoner.