Oseberg Solutions

Skybaserte bedriftsløsninger.

Case

Oseberg Solutions driver i B2B-industrien og var misfornøyd med annonseringen de selv gjorde på Google. De satte derfor bort dette til oss i Klikkbar.

Brief

«De hjelper deg på din reise til skyen!» Oseberg Solutions er en langsiktig og strategisk partner for bedrifter i mange bransjer. De ønsket derfor hjelp til å optimalisere annonseringen sin, og samtidig forstå hvilke av deres tjenester som var mest kompatible med søkemotoren.

Strategi

Ved analyse av annonsekontoen oppdaget vi at de eksisterende kampanjene var begrenset av for mange søkeord, flere identiske kampanjer og budsjett. Resultatene ved en typisk måned var:

Vi startet med å heve annonsekvaliteten og justerte budsjettene slik at de kampanjene som presterte godt fikk mer ressurser. Videre ble det gjort A/B-testing for å sammenligne resultater og for å sørge for at alle relevante søkeord var synlig i annonsene. Dette dannet grunnlag for nye kampanjer.

Resultat

Effekten av annonseringen var merkbar umiddelbart, og resultatene kom allerede i neste måned. Da så det slik ut:

I løpet av en måned hadde vi altså nesten doblet antall klikk, doblet prosentandelen som klikker på annonser og halvert prisen per klikk.

Kort oppsummert; en dobling av resultatene til tilnærmet lik pris!